Јун 27

Британските веб-локации можеби ќе треба да идентификуваат „тролови“

Според новите предлози на британската влада, операторите на веб-локациите наскоро можеби ќе мораат да ги идентификуваат корисниците кои поставуваат пораки со погрдни и клеветнички содржини на интернет, за да можат жртвите на тие пораки да преземат правни мерки против „троловите“. Continue reading