Мар 16

Германскиот Уставен суд донесе одлука за пристапот до личните податоци

Според одлуката на германскиот уставен суд од 24 февруари 2012 година, органите на прогонот повеќе не смеат да бараат лични податоци освен ако тоа е оправдано со посебни услови. Continue reading