Мај 30

Македонија: Отворена меѓународната конференција „Модернизација на легислативата за заштита на личните податоци во Европа“

На 29 мај 2012 г. во Скопје беше отворена меѓународна конференција Модернизација на легислативата за заштита на личните податоци во Европа, организирана од Дирекцијата за заштита на лични податоци на РМ (ДЗЛП) со поддршка од ЕУ во рамки на проект од ИПА 2008. Continue reading