Авг 29

Обработувач на збирка на лични податоци

„Обработувач на збирка на лични податоци“ е физичко или правно лице или законски овластен државен орган кое ги обработува личните податоци за сметка на контролорот.