Авг 27

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Листа на информации од јавен карактер на Дирекцијата за заштита на личните податоци

  1. Организација на Дирекцијата за заштита на личните податоци (Дирекцијата) -органограм;
  2. Закони што ја регулираат областа на заштита на личните податоци; Continue reading
Дек 03

Водич: Безбедност на информациите и зошто да се заштитиме?

Водичот е наменет за сите кои сакаат да стекнат основни знаења за безбедноста на информациите. Подготвен е во рамките на проектот Иницијатива за информациска сигурност, спроведен од Фондацијата Метаморфозис со поддршка од Фондацијата Институт отворено општество Македонија. Проектот има за цел поттикнување на воспоставувањето на сигурноста на информациските системи во сите сегменти на општественото и деловното опкружување, како базична претпоставка за функционирање на информатичкото општество. [Преземи]