Јун 11

Броjот на демонстранти против ACTA ги надминува очекувањата

По сите најави за смртта на ACTA, се поставува прашањето зошто некој денес би чувствувал потреба да се појавува на демонстрациите против ACTA. Continue reading

Фев 02

Одговори на често поставуваните прашања за ACTA

1. Дали ACTA бара од земјите да наметнат правила за „три предупредувања пред исклучување од интернет“?

Од земјите кои ја ратификуваат ACTA се бара да поттикнат „соработка“ кај приватните компании во спроведувањето на законот. Таквата соработка се предвидува да биде опширна, и да го опфаќа исклучувањето на крајните корисници врз основа на одлуките донесени од приватниот сектор. Ова го докажува документот на Европскиот парламент кој излезе во јавност (фуснота 6, страница 4):

„Пример за таквата политика е прекинот (во соодветни околности) на претплатите и корисничките сметки на повторните прекршители во системот или мрежата на интернет-провајдеротContinue reading