Мај 04

ЕУ: Нова стратегија за побезбеден интернет и подобри содржини на интернет за децата и тинејџерите

Европската комисија подготви план со кој на децата ќе им се обезбедат дигиталните вештини и алатки кои им се потребни за целосно и безбедно да ги користат придобивките од дигиталниот свет. Continue reading

Фев 02

Одговори на често поставуваните прашања за ACTA

1. Дали ACTA бара од земјите да наметнат правила за „три предупредувања пред исклучување од интернет“?

Од земјите кои ја ратификуваат ACTA се бара да поттикнат „соработка“ кај приватните компании во спроведувањето на законот. Таквата соработка се предвидува да биде опширна, и да го опфаќа исклучувањето на крајните корисници врз основа на одлуките донесени од приватниот сектор. Ова го докажува документот на Европскиот парламент кој излезе во јавност (фуснота 6, страница 4):

„Пример за таквата политика е прекинот (во соодветни околности) на претплатите и корисничките сметки на повторните прекршители во системот или мрежата на интернет-провајдеротContinue reading

Апр 28

Дигитална агенда: децата користат друштвени мрежи на помала возраст, а голем број од нив не се свесни за основните ризици за приватноста

Според едно се-европско истражување спроведено за Европската комисија, 77 отсто од децата на возраст од 13 до 16 години и 38 отсто од децата на возраст од 9 до 12 години во ЕУ имаат профил на веб-сајт за социјално вмрежување. Continue reading