Мар 02

Македонија: Сè повеќе е-продавници со политики за приватност

Најновиот мониторинг на присутност на политики за приватност кај е-продавниците, спроведен во месец февруари 2012 од тимот на Метаморфозис, укажува на пораст на бројот на е-продавници, како и зголемен процент на политики на приватност во овој сектор. Continue reading

Јул 15

Македонија: Расте бројот на е-продавници со политики за приватност

Периодичниот мониторинг на присутност на политики за приватност кај е-продавниците спроведен од тимот на Метаморфозис укажува на растечки тренд. Со порастот на бројот на е-продавници, расте и процентот на политики на приватност во овој сектор. Во јули 2011 година, 77% од активните е-продавници имаат објавено политики за приватност. Continue reading