Јун 01

Европска приватност и човекови права 2010

„Европска приватност и човекови права 2010“ е извештај објавен од Privacy International, EPIC, и Центарот за медиумски и комуникациски студии на Централен Европски Универзитет, и ја истражува приватноста и законите за заштита на податоците во Европа. [Преземи] (на англиски јазик).

Јан 27

Водич: Приватноста како основно човеково право

„На секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на достоинството и угледот – Член 25, Устав на Република Македонија“

Третиот Водич за ИКТ на Метаморфозис е подготвен во тесна соработка со Дирекцијата за заштита на личните податоци на РМ по повод Денот на заштитата на личните податоци, 28 јануари. Наменет е за сите кои сакаат да стекнат основа за едно од основните човекови права – приватноста, врз основа на кое на граѓаните имаат контрола врз протокот на информации за нив лично или нивните семејства. [Преземи]