Përmbledhja e të dhënave personale

“Përmbledhja e të dhënave personale” grup i strukturuar i të dhënave personale i cili ka arritshmëri në përputhje me kriteret specifike pa dallim se a është i centralizuar, decentralizuar ose i shpërndarë në bazë funksionale ose gjeografike.

 

Comments are closed.