Pëlqim i subjektit të të dhënave personale

“Pëlqim i subjektit të të dhënave personale” është deklaratë e dhënë në mënyrë të lirë, dhe të prerë me dëshirë të subjektit të të dhënave personale përmes të cilës pajtohet me përpunimin e të dhënave të tij personale për qëllime paraprakisht të përcaktuara.

Comments are closed.