Авг 27

Деловник за дополнување на деловникот за работа на Владата на Република Македонија

Деловник за дополнување на деловникот за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 170/11) [Преземи]