Авг 27

Упатство за начинот на објавување содржини на интернет страницата на дирекцијата за заштита на личните податоци бр. 01-512/1

Упатство за начинот на објавување содржини на интернет страницата на дирекцијата за заштита на личните податоци бр. 01-512/1 [Преземи]

Авг 27

Упатство за дополнување на упатството за начинот на организирање и спроведување на обуки за контролори и обработувачи

Упатство за дополнување на упатството за начинот на организирање и спроведување на обуки за контролори и обработувачи [Преземи]

Авг 27

Одлука за формата и содржината на Барањето за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци

Одлука за формата и содржината на Барањето за утврдување на повреда на правото на заштита на личните податоци [Преземи]

Авг 27

Упатство за начинот на постапување на инспекторот за заштита на личните податоци во постапката за порамнување

Упатство за начинот на постапување на инспекторот за заштита на личните податоци во постапката за порамнување [Преземи]