Авг 27

Фишинг

Фишингот е облик на измама кој опфаќа збир на активности на неовластени корисници преку користење лажни пораки од е-поштата и лажни веб страници на поголем дел од финансиските организации, обидувајќи се од корисниците да добијат доверливи лични податоци како што се ЕМБГ, корисничко име, ПИН броеви и сл. За жал, голем е бројот на корисници кои не се запознаени со овој вид на измама. Штом еднаш ќе дојдат до доверливите податоци, злонамерните испраќачи или сами ги користат или ги продаваат. Во пораките најчесто се повикуваат на лажни веб страни, кои според изгледот целосно одговараат на веб страните на легитимните компании (фирми). Continue reading

Авг 27

Четови и групи за дискусии

Кога се учествува во групите за дискусии или четовите, најверојатно се праќа порака која може да биде прочитана насекаде во светот. Секој од љубопитство може да ја ископира пораката и да ја чува неограничено. На овој начин може да се најдат имињата на групите во кои корисникот учествувал и е зачленет. Имињата на тие групи можат да откријат многу податоци за корисникот. Continue reading