Јул 09

Македонија: Две изданија за заштита на приватноста достапни на интернет

Две неодамна промовирани публикации наменети за поголема заштита на правото на приватност во Република Македонија може да се симнат бесплатно од интернет во форма на е-книги.

Continue reading