Јун 01

Европска приватност и човекови права 2010

„Европска приватност и човекови права 2010“ е извештај објавен од Privacy International, EPIC, и Центарот за медиумски и комуникациски студии на Централен Европски Универзитет, и ја истражува приватноста и законите за заштита на податоците во Европа. [Преземи] (на англиски јазик).