Меѓународни прописи: Совет на Европа

Меѓународни прописи донесени од Советот на Европа:

 1. 30 ИНТЕРНАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА СТРАЗБУР – РЕЗОЛУЦИИ
 1. BIOMETRIC DATA
 1. КОНСУЛТАТИВЕН КОМИТЕТ НА СОВЕТ НА ЕВРОПА T-PD
 1. ПРЕПОРАКИ – CoE
 1. РЕЗОЛУЦИИ
 1. 2Report_police_and_judicial_data_2001 [Преземи]
 2. CONVENTION 108 – CoE [Преземи]
 3. Data protection and media [Преземи]
 4. Model contract to ensure equivalent protection in the context of transborder data flows with explanatory report [Преземи]
 5. New technologies [Преземи]
 6. The introduction and use of personal identification numbers [Преземи]

Comments are closed.