Меѓународни прописи: Европска Унија

Меѓународни прописи донесени од Европската Унија:

ЕВРОПРАВДА

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

 1. Мислења и коментари
 1. Резолуции
 1. 06-06-30_DecisionSNE_EN [Преземи]
 2. 08-10-10_Guidelines_staff_recruitment_EN [Преземи]
 3. 09-07-10_Stockholm_programme_EN [Преземи]
 4. 09-09-28_Guidelines_Healthdata_atwork_EN [Преземи]
 5. DecisionSNE28-4-2009 [Преземи]
 6. Draft_Stockholm_Programme_16_October_2009 [Преземи]
 7. EDPS-2009-08_Stockholm_programme_EN [Преземи]
 8. Public access Regulation (EC) 1049 2001 [Преземи]
 9. Reg_45-2001_EN [Преземи]
 10. Treaty of the functioning of EU [Преземи]
 11. Линк до сите мислења на ЕДПС (2004 – 2010) [Преземи]

ЕУРОБАРОМЕТАР

 1. EuroBarometer 68 [Преземи]
 2. Eurobarometer [Преземи]

РАБОТНА ГРУПА 29

CONSOLIDATED VERSION – EU TREATY

Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community [Преземи]

DATA PROTECTION IN THE EUROPEAN UNION

Koj e koj vo EU

REGULATION SIS and VIS

Treaty establishing Constitution of Europe

Directive95-46_MK

Прумска конвеција

Comments are closed.